lunes, 27 de diciembre de 2010

NOS GENES DO PP DA POBRA ESTÁ INCRUSTADA A CRISPACIÓN E A CALUMNIA

“Si murmurar a verdade aínda pode ser a xustiza dos débiles, a calumnia no pode ser outra cousa que a vinganza dos covardes”. (JACINTO BENAVENTE).

Por elo é preciso saír o paso das falsidades, inxurias e calumnias vertidas hacia a miña persoa polo Concelleiro de festexos Andrés Millán. Podo demostrar mediante catastro, que está a disposición deste concelleiro nas dependencias municipais, que non son propietaria de ningunha finca que estea afectada polo ámbito de expropiación do polígono da Tomada.

Estas declaracións reflicten o esgotamento deste goberno, recorrendo o insulto persoal por non ter argumentos nin proxecto de pobo. Non todo vale, exercer as inxurias como método, fala da falta de capacidade para ofrecer alternativas os veciños. Están nerviosos, teñen medo a perder o sillón cos beneficios que ten de poder e de cartos.

A este individuo estámoslle pagando todos os veciños da Pobra 32.755,38 euros anuais máis dietas. Estes case 33.000 euros pódense incrementar por asistencia a comisión de seguimento da xestión municipal pola que cobra 450 euros de cada asistencia. Que nos explique o Sr. Alcalde con que periodicidade asiste este concelleiro ou outros, a dita comisión. Parece que a este suxeito lle treme a silla, leva 12 anos vivindo dos veciños da Pobra, e pagámoslle para servir, non para servirse.

Si este persoeiro non é capaz de ofrecer alternativas aos veciños, e non cumpre co seu cometido que dimita ou ó cese o Alcalde.

Recordemos que en Pleno Aberto o Sr. Isaac dicía que xa tiñan comprados todos os terreos da ampliación da Tomada, que mostre cando me comprou a min algo Sepes, que ensine os documentos e que non diga que o seu estilo non é faltar a oposición. Non, as falsidades e as calumnias prefire que as faga outro da camarilla.

Xa é hora dun cambio, de acabar ca falta de respecto e ca mentira. Repito, calquera cidadán pode investigar no rexistro de Noia ou no Concello, si son propietaria de algunha finca as que fixo mención o concelleiro de festexos.

As inxurias non fan mellor xestor a ninguén, simplemente lle da un minuto de gloria a esa persoa resentida, perversa, maliciosa e malintencionada.

As capacidades humanas múchanse baixo a critica, ¡constrúan, non deterioren a convivencia!
Calumniade, calumniade que algo quedará, dicía Voltaire.

Mª Teresa García Guillán (Secretaria Xeral dos Socialistas da Pobra)

miércoles, 15 de diciembre de 2010

PROGRESO E SOSTENIBILIDADE

A finais de novembro do presente ano, Augas de Galicia dou resposta as alegacións presentadas polos veciños e polo Grupo Municipal Socialista, en relación ca ampliación do polígono industrial da Tomada e ca derivación do rego do canal de Xunqueiras


Na resolución o ente recoñece que “deberán separarse as augas pluviais xeradas no ámbito do polígono das derivadas polo canal de Xunqueiras, evitando que por escorrenta cheguen augas a dito canal”.

Esta era unha das alegacións formuladas polos veciños e por este grupo político xa que unha das mesmas era que dito rego non ten o cauce suficiente para absorber as augas pluviais procedentes da impermeabilización de 100.000 m2.

Outra condición que Augas de Galicia impón é que “a canle deberá ter unha dimensións mínimas equivalentes á 1,30 x 0,80 m”. É dicir que amplían o caz de formigón prefabricado xa que o considerabamos de dimensións escasas.

Tamén din que “para proceder aos labores de conservación e mantemento da canle, no ámbito do polígono, é suficiente o ancho de 5 m. da zona de servizo”.

Ata aquí estamos de acordo con dita resolución pero o que nos parece alarmante e que “as augas pluviais producidas recolleranse mediante tubos e serán dirixidas cara a un pozo de tormentas e unha balsa de decantación a construír ao sueste do ámbito da ampliación, e posteriormente conducidas e vertidas a un afluente do río Morto.”

Tal afluente do río Morto é unha fonte chamada “Fonte da Pedra”, a cal non nace no límite da futura ampliación, senón que para que as augas cheguen a esa fonte antes teñen que pasar por propiedades que non teñen ningunha servidume. Por iso entendemos que hai un nulo respecto polos propietarios desas parcelas.

Outra cuestión é que se trata dunha fonte pequena, é un pequeniño rego e que ten uns pozos que se utilizan para o regadío. Este rego tampouco ten cauce para que podan circular as augas pluviais procedentes da impermeabilización de 100.000 m2.
O máis grave e fundamental é que o río Morto xa leva un caudal excesivo cando chove, desbordando na Pontenaveira e arrastrando a terra das fincas de labor que están o seu carón.

Por estas cuestións este grupo municipal volveu a alegar en tempo e forma e fai un chamamento para que cando o Plan Parcial da ampliación da Tomada estea a exposición pública, todas as persoas que teñan propiedades limítrofes co río Morto ou se vexan afectadas polas augas da fonte da Pedra, que fagan alegacións o proxecto, porque as Administracións deben respectar a todos os cidadáns e os seus bens. Si para desenrolar un proxecto fai falta máis inversión que invertan pero que non danen as persoas que xa están instaladas no medio.

Nós, os socialistas estaremos o lado dos veciños porque é preciso buscar solucións aínda que sexan máis custosas. O río Morto non ten capacidade para levar outra tanta cantidade de auga como a que está levando na actualidade cando chove. O paseo fluvial que se está construíndo non soluciona os problemas de enchentes augas arriba.

lunes, 22 de noviembre de 2010

DESMONTANDO SERVIZOS, OUTRA MÁIS DE ISAAC V.

A aposta deste goberno municipal pola educación como eixo principal da acción de goberno é mera palabrería e propaganda, tratan de repetila mil veces a ver si conseguen que o creamos. Están a potenciar políticas regresivas tales como a suspensión do programa Madrugadores.

Na Pobra vai a ser suspendido o programa Madrugadores pese as declaracións e propaganda despregado non hai moito tempo polo Alcalde e a responsable do programa. Os pais souberon xoves que o próximo día 25 queda suspendido o servizo. A comunicación a fixo a concelleira de educación a través dunha carta na que argumenta que debido a non reunir o número mínimo de persoas necesarias para manter a actividade que se ven na obriga de deixar de ofertar a actividade.

O número de nenos adscritos ao programa madrugadores durante este curso é o mesmo que utilizaban este servizo o curso pasado. Polo tanto a escusa promovida desde o concello non é crible nin convence a ninguén o que fai é causar prexuízos aos pais e obrigalos a encontrar en tempo record persoas cas que poder deixar os fillos, de tal maneira que poidan conciliar a vida familiar ca laboral.

Un novo ataque a consolidación do Estado do Benestar e de afianzar un sistema educativo público de calidade e excelencia, xustamente cando máis se necesita.

Por outra banda denunciar que o perímetro do colexio Salustiano Rey Eiras está aberto, carece de rexa metálica. Resulta que se limpou a maleza que facía de cerre perimetral e polo visto o concello carece de recursos para pagar unha miserable rexa porque a colocación correría a cargo dos funcionarios da brigada de obras. Temos cartos para facer fillos adoptivos e gastar en pompa e boato pero se negan para o máis necesario e imprescindible.

Por outra banda lamentar as condicións do terreo que linda ca piscina e co colexio, cheo de maleza. A nula prevención contra os incendios que está a facer este concello cos edificios públicos é imposible entendela. Este Alcalde insta a particulares a que manteñan as súas propiedades limpas conforme a lei 3/2007, de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, e permite que os terreos adxacentes a un centro de ensino público e unha piscina municipal corran risco de incendio. Inaudito, salvo que dita lei lle sirva de escusa para perseguir a algúns veciños que non lle gustan ou que entenden que non os votan.

E para rematar as nosas queixas neste Muro das Lamentacións, invitámosvos a ver a foto que acompaña esta entrada que é a mostra da deixadez e o abandono deste Concello e da Xunta ao ensino público ¿Sabedes que para arranxar este ximnasio CUBERTO (fixádevos ben na imaxe porque é de pena) bastaría una pequenísima parte do que gastou a Xunta de Feijoo na visita de Bieito XVI?

miércoles, 3 de noviembre de 2010

O Alcalde da Pobra pensa que o concello é o seu "cortijo"

Na Intervención do Concello, está o expediente relativo á Conta Xeral correspondente ó exercicio do ano 2009. O Concello ten que cumprir a obriga legal de render as contas que constitúen o mecanismo que pon de manifesto a xestión realizada e permite controlar o uso e destino dado aos fondos públicos, en definitiva é un mecanismo de control.

Unha vez máis o Alcalde - Presidente da Corporación pon atrancos para obter a información necesaria para o posterior debate en Pleno sobre a aprobación da conta xeral do ano 2009. O pasado mércores día 27 de outubro foron solicitados verbalmente na Intervención Municipal, e por escrito o día 29, os informes de reparo seguintes:

• Informe sobre determinados incrementos salariais superiores ós legalmente previstos.
• Informe sobre a aprobación de facturas. Omisión de procedemento de contratación por exceder o importe ou prazo de duración dos contratos menores. Ausencia de factura pola prestación do servizo.
• Informe sobre a recadación de taxas por ocupación de dominio público. Inexistencia de liquidacións ou autoliquidacións xustificativas da recadación.

É evidente que a oposición está para fiscalizar ao goberno e nos parece gravísimo non ter acceso a esta documentación porque se supón que os incrementos salariais superiores os previstos non os pagou o Alcalde ca súa nómina, nin ningún outro membro do equipo de goberno.

Igual de grave é a ausencia de facturas pola prestación de servizos, non ter acceso a esa documentación fai pensar na multitude de facturas que poidan estar nos caixóns agochadas, e si a persoa ou empresa que prestou o servizo non pasa esas facturas por rexistro corre o risco de non cobralas.

A inexistencia de liquidacións xustificativas sobre a recadación de taxas pola ocupación do dominio público, pódenos facer pensar o peor, da deriva que poidan ter eses cartos.

Todos estes temas son de gravidade extrema porque cos cartos públicos o Sr. Isaac debe ser exquisito e transparente.

En todo caso supoñendo que eses informes foran irrelevantes non tería inconveniente en facilitalos, desta maneira o único que nos queda que pensar, no mellor dos casos, é que se trate de chapuzas ou trapicheos administrativos, sempre de mal gusto, porque non hai mellor orgullo que ser transparente e honrado.

É imposible ter debate no Pleno si se nos censura a información, tendo en conta que todos eses informes son parte da conta xeral do 2009 e da necesidade de fiscalizar o uso correcto ou indebido dos fondos públicos.

O obxectivo é que se atendan as peticións da oposición, (claro está, si non hai que agochar), porque a conta que se aprobe nese Pleno procede dos impostos de tódolos pobrenses e non da economía familiar do Alcalde, (que esa soamente lle afecta a el).

Por outro lado recoñece publicamente que efectuar inversións cos fondos propios do concello é unha tarefa difícil. Recomendámolle que reduza os gastos en atencións protocolarias, en pompa e boato, porque con eses actos minguan as arcas municipais. Toda esa propaganda tan vistosa pagámola todos os pobrenses. Menos gastos improdutivos e máis eficiencia e racionalidade na xestión.

Este dispendio dos pasados días contrasta cas reclamacións dos provedores, que como almas en pena, van cada día a intentar cobrar o que se lles debe, e para eles non hai cartos. Esta si é a nosa preocupación, menos derroche e máis pagar as persoas que prestaron servizos.

Reclamamos TRANSPARENCIA, e un concello que saiba os recursos económicos cos que conta, e a quen se lle debe.

martes, 26 de octubre de 2010

AS CORREDOIRAS DE ISAAC

Unha vez máis denunciamos a situación tan deplorable na que aínda se vive nalgunhas zonas do noso concello. Encontramos na Ponte Barbanza, parroquia de San Isidoro de Posmarcos, un lugar chamado Campo Muíños onde a modernidade e o benestar social non lle chegou a algunhas familias.
Este grupo de casas está situado nun paraxe natural de inmenso valor ambiental, pero os servizos municipais que se lle prestan quedaron anclados na posguerra, parouse o tempo, son nulos. En primeiro lugar estas persoas para acceder a súas casas teñen que pasar por un camiño de pedras, estreito, con herbas, sen acceso rodado. É tan impactante a situación que si houbera que evacuar a unha persoa enferma teríase que facer en angarellas e manualmente hasta a estrada principal.
Estes veciños o saneamento vírono de lonxe, quedou tamén na estrada que vai a San Isidoro. Parece que o goberno do Sr. Isaac ten cidadáns de primeira e de segunda categoría. A estes veciños de segunda poderían eximilos de pagar impostos porque eles pagan a cambio de nada.
Acercándonos o río Pedras vemos que hai unha ponte para cruzalo, a varanda de madeira que fai de pasamáns, nalgún tramo está rota e noutros insegura. Tendo en conta que pola ponte pasan rapaces e sobre todo persoas maiores o risco de que se produza algún accidente, (caer o río) é máis que evidente.
Existe un lavadoiro inútil xa que non lle chega auga, polo que algunhas mulleres lavan dentro do río. Situación terceiromundista e non dun concello que presume de bonito, de flores, de xardíns, pero permite que as persoas maiores estean cos pés húmidos dentro da auga do río e que poidan escorregar nunha pedra, en definitiva a saúde das mulleres que lavan nese río non lle importa a este Alcalde.
Neste treito do río consérvanse uns pasais antigos que tamén necesitan unha limpeza xa que as herbas, os troncos e as ramas impiden a libre circulación da auga, véndose agravado cando hai enchentes, chegando o caudal do río a pasar por riba da ponte. A forza da auga xa moveu algunha destas pedras que fan de pasais polo que é urxente o acondicionamento desta zona.

lunes, 18 de octubre de 2010

COLABORANDO COA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

A Secretaria Xeral, Mª Teresa García Guillán, en representación da Agrupación Municipal do PSdeG- PSOE da Pobra do Caramiñal firmou o pasado mes de xullo un convenio de colaboración ca Universidade de Santiago de Compostela. A duración do convenio é por dous anos prorrogables.

Dito convenio ten como finalidade facilitar unha formación práctica aos alumnos e que lle permita ter unha alternancia coa formación teórica, e a súa vez, lograr a súa mellor cualificación e futura adaptación a realidade social.

Esta Agrupación contou ca inestimable axuda dunha alumna de último ano de Ciencias Políticas o que lle permitiu combinar a teoría que se imparte na Universidade ca realidade social e política da Pobra.

Teresa García como titora da alumna en prácticas, tratou de facilitar a integración da estudante nun mundo novo, a través da observación, da apropiación de condutas e actitudes propias da política municipal.

Colaborar para que alumnos realicen unha experiencia política dentro do noso grupo político permitiunos aumentar e mellorar a nosa acción política.Estamos moi satisfeitos e agradecidos co traballo desenrolado por Jessica e esperamos que esta experiencia formativa lle sexa recoñecida e enriquecedora para o seu futuro.

No Barbanza, os Socialistas da Pobra somos os pioneiros nesta iniciativa, non temos datos de que outros Grupos políticos se ocuparan e preocuparan de formar e informar a estudantes universitarios. Quede constancia da nosa inquietude a favor da educación e cultura.

Teresa García, séntese tremendamente orgullosa de que Jessica nos elixira. Con esta iniciativa demostramos que os Socialistas da Pobra temos as portas abertas e sen fisuras para as persoas que queiran acercarse a nós. Con este tipo de colaboracións enriquecémonos todos e podemos demostrar que con moito esforzo, traballo, dedicación, honradez e vocación de servicio público pódense alcanzar as mais altas cotas.

jueves, 7 de octubre de 2010

A EDUCACIÓN DA POBRA DEBATERASE NO PARLAMENTO DE GALICIA.

O Viceportavoz do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, José Manuel Lage Tuñas presentou unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia co obxecto de que o goberno galego atende as reivindicacións da comunidade educativa de A Pobra do Caramiñal

O goberno galego está deteriorando a educación pública no Barbanza, ao recortar profesorado e non atender as demandas das nais e pais que piden mellloras nas aulas dos centros educativos.

Feijóo decidiu que o Gaiás era unha prioridade e a educación non, porque en época de crise as obras da cidade da cultura siguen adiante pero no ensino público o único que vemos son recortes, menos profesorado, menos infraestruturas, menos axudas, menos persoal de apoio. Feijóo privilexia ao ensino privado ao mesmo tempo que fai recortes no ensino público e á vista están os recortes, xa que só fai falta botar un ollo aos centros educativos da comarca para ver as dificutades que atravesan.

No noso concello o goberno de Feijóo eliminou unha praza dun mestre de Audición e Linguaxe, sustituíndo este servizo por un profesor a media xornada e en horario de tarde, xusto cando menos horas de clase hai e cando máis alumnado o precisa. Ou sexa ¡¡todo un avance!!

Os socialistas da Pobra queremos denunciar que o PP está a deixar de atender a unha parte importante de nen@s con necesidades especiais e que deberían contar co apoio e soporte dun especialista de Audición e Linguaxe. Isto non é importante para o PP.

O grupo parlamentario do PSdeG-PSOE tramitou onte unha proposta no parlamento “para que o goberno escoite as demandas da comunidade educativa de A Pobra do Caramiñal e quite a venda dos ollos”. Asó o recolle o texto registrado por Lage Tuñas.

Ademais do recorte do profesorado, temos que recordar o incumprimento do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, así como o fracaso do programa Abalar, a existencia de graves deficiencias nas infraestruturas dos centros educativos ou a máis que discutible planificación dos centros plurilingües, o que deixa ver a verdadeira cara do Partido Popular no goberno de Galicia”.

Pero iso sí, para a visita do Sumo Pontífice, para eso hai millóns!!!

Esta é a política de prioridades do Sr. Feijóo: ¡¡¡Gaiás e Papa!!!

(Imaxes da TV do Salnés-Barbanza)

sábado, 25 de septiembre de 2010

PROPOSTA SOCIALISTA DE ALEGACIÓN CONXUNTA NA POBRA

O goberno da Pobra está esgotado, sen iniciativa nin reflexos e no caso do POL quedou demostrado que tivo que ser o PSdeG-PSOE quen defendera os intereses dos veciños da Pobra porque o alcalde estivo ausente.

Fomos os socialistas os que disipamos todas as dúbidas e demos respostas xa que o Alcalde está adormecido e nada fixo polos veciños. Foi a remolque e copiando as nosas iniciativas.

Isaac Maceiras nin sequera aproveitou a visita do máximo responsable do POL a Pobra para defender o crecemento do noso pobo, simplemente faise fotos para que os veciños pensen que fai algo por eles.

Ca suposta reunión de traballo co director de sostenibilidade e paisaxe, debería ter convocado a tódolos grupos políticos da corporación porque toda a península do Maño, dende Caíños, Campiño ata Cabio, é dicir, todo o territorio que abarca desde o marxe esquerdo da AC-305 (dirección Ribeira), ata a praia da Lombiña, pasando pola Ribeiriña, a Mercé toda esa superficie ten hipotecado o futuro crecemento e desenrolo da zona pola calificación do chan como mellora ambiental e paisaxística.

É dicir, os propietarios das zonas anteriormente citadas, que na actualidade non poden construír porque o Plan Xeral non llo permite, dificilmente van a poder facelo no futuro a non ser que cambie o POL. Por iso advertimos das consecuencias económicas que van a derivarlle a estes propietarios, debido á aprobación deste POL, e que o Alcalde permanece impasible sen defender os interese dos seus veciños e dando palmas á actuación da Xunta só por ser da súa cor política.

A nosa proposta é que a Corporación Municipal do Concello da Pobra faga unha alegación conxunta para rebaixar a área de mellora ambiental e paisaxística.


lunes, 13 de septiembre de 2010

INICIATIVA NO PARLAMENTO SOBRE O CENTRO DE SAÚDE NOVO


O deputado do PSdeG, Xosé Manuel Lage, presentou no Parlamento varias preguntas en relación ó futuro centro de saúde da Pobra.

Os socialistas da Pobra queremos coñecer cando está previsto iniciar esta actuación e en canto está presupostado o seu orzamento.Por elo pedímoslle a Lage que presentara unha iniciativa.

Unha das cuestións que máis preocúpanos aos socialistas é se o emprazamento escollido, a carón do cemiterio do Caramiñal, cumpre todos os requisitos legais establecidos.

Lage Tuñas entende que esta localización suscita dúbidas razoables, dado a existencia dun Decreto do ano 1998 da propia Consellería de Sanidade no que se esixe unha zona de protección de cincuenta metros nas construcións situadas a carón dun camposanto.

Os socialistas afirmamos que os accesos ó novo centro son deficientes e que na parcela non se contemplan a dotación de aparcadoiros.

Con todo, os socialistas consideramos que unha decisión como a de buscar unha localización para o novo centro de saúde era preciso consensuala, alomenos, cas formacións políticas da corporación local. En troques diso, sinalou Teresa García, o alcalde recorre á descalificación persoal como recurso para poñer en dúbida a xestión que está a realizar como integrante da oposición.

jueves, 26 de agosto de 2010

UNHA SAÚDE CON VISTAS… ÁS SEPULTURAS.

Parece que o señor Isaac Ventura gusta de aires fríos e marmóreos. Xa sabíamos da súa afección polas mortallas, misas de réquiem e outros eventos relacionados co culto aos mortos. Por iso, en armonía e concordancia coa Conselleira de Sanidade, tivo a espeluznante e macabra idea de anunciar a creación dun centro de saúde novo a carón do cemiterio parroquial de Sta. María a Antiga do Caramiñal.

Pero hai un problemiña, nada, de pouca monta... cousas legais das que o señor Isaac Ventura non se decata como cabria esperar. E a nosa voceira, Teresa García o facía público onte nos medios de comunicación:

A ubicación proposta correspóndese coa zona verde do polígono 9, polo tanto, dito polígono carecería de zonas verdes no futuro, cando se procedese a construción da citada parcela, principios estes contrarios o proposto no Plan Xeral de Ordenación Municipal, xa que ó obrar desta maneira estarían limitando as zonas do ocio municipais. É dicir, fixeron un PXOM e non deixaron previstos espazos para dotacións públicas, e agora vense na obriga de facer convenios precipitados, ter que volver a modificar o Plan Xeral para poder edificar no lugar que corresponde a unha zona verde. Eles modifican cada vez que lles peta o PXOM, e ¿Por qué non fan o mesmo polos particulares que o precisan?

A información da que dispón este Grupo Municipal consiste en que para as construcións sitas a carón dun cemiterio establecerase como zona de protección unha franxa de 50 metros de anchura, medida a partires do cerre exterior do cemiterio polo que a construción do novo Centro de Saúde, estaría ubicada en zona verde, a carón dun cemiterio, carecendo da zona de protección de 50 metros, e en contra dos criterios seguidos pola propia Consellería noutra provincia. (Exemplo: Pontevedra- Sanxenxo).

O regulamento de policía sanitaria mortuoria, no artigo 47 sobre zona de protección di: “en torno o chan dedicado á construción dun novo cemiterio establecerase como zona de protección unha franxa de 50 metros de anchura totalmente libre de todo tipo de construción, medida a partir do cerre exterior do cemiterio”. Como é lóxico aplicamos a recíproca, si para construír un novo cemiterio hai que deixar 50 m. libres; en 50 m tampouco se poden facer novas construcións ao lado dos cemiterios existentes. Tal e como argumentan as Sentencia del Tribunal Supremo de datas 26 de xuño de 1996 e 14 de febreiro de 1997.

Dado que o señor Isaac Ventura négase a dialogar cos grupos municipais, os socialistas da Pobra, a través da súa voceira, remitímoslle unha carta á Conselleira de Sanidade co fin de que informe da idoneidade de dito emprazamento. Tendo en conta que existen dúbidas razoables de que a ubicación proposta para Centro de Saúde cumpra os criterios legais pertinentes e incluso os mínimos preceptos de saúde pública e de seguridade e hixiene, que non ofrece garantías de salubridade, que se están creando falsas expectativas, que é necesario un informe da inspección de saúde pública, informe xeotécnico cas características do terreo, e que é un problema de interese xeral, dedúcese que o único no que pensa o PP deste concello e en facer novas propostas, (viables ou non), ca mirada posta directamente nas vindeiras eleccións municipais.

O PSdeG da Pobra seguirá informando.

domingo, 15 de agosto de 2010

CAMIÑANTE NON HAI CAMIÑO, HAI SILVAS E ABANDONO.

A portavoz do grupo municipal socialista da Pobra, Teresa García, denunciou as condicións absolutamente LAMENTABLES nas que se atopa o paseo marítimo de Cabío, concretamente no tramo que abarca dende o Cámping ata a súa finalización no merendeiro, e pode observarse como pola maioría do tramo mencionado as silveiras e a maleza xa empezan a subirse pola plataforma de madeira, tanto por debaixo como polos lados.

Non para o Sr. Isaac de anunciarnos paseos marítimos por todo o territorio do municipio, incluso chegou a dicir que íamos a poder pasear desde a Ribeiriña a Palmeira por esas pasarelas de madeira. Pasarelas que outras Administracións subvencionan pero que o mantemento e a conservación correspóndelle ó concello. Por elo é necesario priorizar as necesidades dun pobo, ¡¡non construír para logo abandonar!!

O Concello non para de facer requirimentos aos particulares para que manteñan limpas as súas fincas de acordo ca lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais, pero esquecese de limpar a maleza dos espazos públicos como é o paseo marítimo preto do cámping de Cabío.

Algúns turistas mostraron a preocupación que teñen si se chega a producir un incendio nas inmediacións do cámping. Si chegara a ocorrir algún sinistro a responsabilidade caería sobre o concello, pois o Sr. Isaac non pode mandar resolucións ós veciños instando a manter limpas de maleza as propiedades particulares e a Admistración local obvia cumprir cas leis.

Neste mes de agosto hai unha gran afluencia de turistas no noso municipio e a imaxe que lle estamos a dar non é a que o Sr. Isaac nos di: “somos as praias de compostela”. A enorme praia da Corna está abandonada, as pasarelas cheas de maleza, non se limparon as herbas desde que a demarcación de costas fixo a obra, non hai papeleiras, os recipientes que se usan para o lixo tardan en desocuparse. Pola contra a Corna de Palmeira posúe bandeira azul. A nosa Corna, ten máis lonxitude e máis valor paisaxístico pero a este goberno municipal non lle interesa poñer en valor este areal.

En definitiva, a coherencia debe ser a única forma de gobernar, e non hai relación entre as manifestacións que fai o noso mandatario dicindo ata a saciedade que “é imprescindible o fomento do turismo para o desenrolo do noso pobo” e logo teña en semellante estado de abandono un dos principais reclamos turísticos.

O turismo Sr. Maceiras non empeza nin remata nos Xardíns Valle-Inclán, e algo tan sinxelo coma o mantemento non pode ser esquecido. Logo pasa o que pasa cando non se mantén a natureza limpa de maleza. Desgraciadamente estámolo a ver estes días nos montes galegos novamente.

Aproveitamos este espazo para dedicarlle un recordo e expresar as nosas condolencias polo falecemento dos dous brigadistas en Fornelos de Montes cando estaban realizando a tarefa de sofocar un incendio ¡¡NUNCA MÁIS LUME NOS NOSOS MONTES!!