sábado, 22 de mayo de 2010

O DETERIORO DA SANIDADE NO HOSPITAL DO BARBANZA

Estes días o xerente do hospital comarcal do Barbanza nos daba unha nova na que o Sergas habilitaba no ambulatorio de Ribeira unha consulta de xinecoloxía.
Outra proba máis do abandono da sanidade pública por parte da Consellería de sanidade do PP. A mostra son as declaracións do director médico dicindo que para xestionar a lista de espera en xinecoloxía designa unha matrona para que realice a toma de mostras de citoloxía do cuello do útero.

A matrona é unha enfermeira especializada a través da realización dunha residencia clínica, sempre sole traballar acompañada por outros profesionais da medicina, (xinecólogo e obstetra) e en ningún caso pode substituílos.

Queremos recordar que unha matrona non ten a formación suficiente para suplir a consulta en saúde dun médico especialista en xinecoloxía, nin dispón dos medios complementarios adecuados para unha exploración xinecolóxica.

Dende o PSOE non paramos de escandalizarnos, e este profesional médico non debería facer propaganda, senón que a súa obriga é informar a poboación na procura da adquisición de bos hábitos en saúde, ca finalidade da prevención. Unha exploración xinecolóxica se compón ademais da citada citoloxía, da exploración de mamas e axilas, da exploración da vaxina, do corpo do útero, das trompas e dos ovarios co fin de diagnosticar as patoloxías inflamatorias, infecciosas e tumorais que poidan aparecer.

Como recomenda a SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), as mulleres deberíamos facernos un exame xinecolóxico completo anualmente, polo tanto poñer unha matrona a disposición das mulleres do Barbanza non é máis que un mínima e incompleta revisión que non suple a do xinecólogo.

Pola saúde de todas, acudan o xinecólogo aínda que o PP queira facernos crer que ca matrona é suficiente, da mesma maneira que vamos ó médico de familia cando o estimamos convite e este si o considera nos desvía ó/a ATS. A primeira opción cando temos síntomas dalgunha enfermidade é pedir cita para o médico, non para o enfermeiro/a.

En aras dunha atención adecuada solicitámoslle ó Sergas poña a disposición das mulleres do Barbanza un xinecólogo nesa consulta de nova creación en Ribeira, mentres non sexa posible esa incorporación non desaparezan das listas de espera a esas 3.000 mulleres que teñen que facer revisión.