jueves, 14 de junio de 2012

PREGUNTAMOS: ¿ONDE ESTÁN OS CARTOS DA CHATARRA?

 
A finais do verán pasado o Concello decidiu que a escavadora de cadeas que estaba na Curota máis unha máquina de limpeza de praias foran para o desguace, por acabarse a súa vida útil.

É de todos sabido que os desguaces por este tipo de maquinaria pagan por tonelada de ferro. Preguntados os prezos nunha chatarrería do Barbanza, din que actualmente abónanse 220 euros por tonelada si se teñen que desprazar para desmontala no lugar onde este depositada.

Consultados varios técnicos estiman que soamente a escavadora de cadeas pesaba un mínimo de 20 toneladas polo que o Concello unicamente  por este concepto debeu de ingresar uns 4.400 euros.

O goberno municipal ten reservado nos orzamentos do ano 2012, 10.000 euros para a adquisición mediante leasing dunha máquina limpapraias.

Por todo elo:
¿Cal foi o importe que percibiu o Concello polo desguace da escavadora e máquina de limpeza de praias?
¿En que partida orzamentaria se integrou?
¿A que se dedicou ou vai a dedicar dito ingreso?
¿Por qué non se reflicte o custo do leasing da máquina da limpeza de praias cos ingresos obtidos polo desguace das máquinas fora de uso?