viernes, 5 de octubre de 2012

A INDIFERENCIA POLO PATRIMONIO HISTÓRICOMª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción solicitando o coidado e preservación do patrimonio histórico.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O patrimonio histórico dun pobo é unha parte da súa memoria e a conservación forma parte da conservación do patrimonio de toda a humanidade.
O coidado e a preservación de todos os xacementos  nunca foi unha tarefa tomada ca debida seriedade e responsabilidade por parte deste goberno local. Sempre mostraron indiferenza, falta de atención e vontade, abandono, complicidade e falta de interese en evitar a destrución de todo o patrimonio relacionado ca arqueoloxía.
Xa hai algún tempo, a Mancomunidade de Arousa Norte dedicouse a colocar unhas sinais polo municipio, tales como: “Necrópole romana e medieval”, “Petróglifo Pedra de Gonderande”, “Mámoa da Fornela”, … que non levan a coñecer ningún resto arqueolóxico e que unicamente causan enfado e confusión aos turistas, algún accidente cos vehículos ao meterse en camiños intransitables e molestias aos veciños do lugar.
O lugar de Quintáns conta con indicadores que teoricamente levan a unha necrópole romana e medieval e o que se encontran é unha parcela municipal chea de maleza chamada Detrás do muro da Fraga. Este enclave municipal conta con dúas pontes unha de pedra e outra de madeira que permite atravesar o río das Almas e o que antigamente era un lavadoiro público e que aínda quedan restos e que a vez comunica o Camiño Sacramental ca parcela municipal.
O lugar de Quintáns é merecedor dun coidado especial para protexer os restos arqueolóxicos que por certo están nun pinar de titularidade privada cheo de vexetación e sen ningún indicador que permita coñecer o lugar exacto onde se atopa a necrópole. 

No Petroglifo da Pedra de Gonderande é imposible localizar o gravado rupestre, acceder ó lugar e atopar a pedra que está cuberta case na súa totalidade con plantas de kiwi e que se permitiu fai anos movementos de terras que fixeron que desapareceran algunhas das pedras. O que si encontramos, son pintadas feitas de non hai moito tempo.
A mámoa da Fornela atópase nunha situación semellante. Preguntando aos veciños do lugar, algúns son incapaces de indicar o lugar onde se ubica.
A protección do patrimonio cultural é unha obriga para tódalas administracións contemplada na Constitución e na lexislación do patrimonio cultural galego.
Por todo iso, este grupo que represento solicita a adopción dos seguintes

ACORDOS
1º.- Limpar da maleza a parcela municipal situada en Quintáns chamada pinar de Detrás do Muro da Fraga solicitando para elo, a autorización previa de patrimonio, xa que é preceptivo para todos os ámbitos de protección arqueolóxica.
2º.- Xestionar ante outras administracións fondos públicos que permitan a conservación e posta en valor de todo o patrimonio arqueolóxico municipal.
A Pobra do Caramiñal, 03 de outubro de 2012Ubicación da necrópole romana e medieval