viernes, 2 de julio de 2010

MAÑA DIRANOS QUE NON FOI VERTIDO OU QUE XA O RESOLVERON!!

Aprobouse un regulamento municipal de vertidos pero non é máis que papel mollado,.É evidente que hai grupos de presión neste pobo que teñen indulxencias, que poden contaminar, que poden prexudicar o medio ambiente e que as consecuencias derivadas das súas accións nin tan sequera teñen sanción económica algunha.

Recordarlle ó Sr. Isaac que leva mirando para outro lado durante 11 anos, que consinte, tolera e permite todo tipo de vertidos industriais. Que xa vai sendo hora de erradicalos, por conciencia e porque ten as ferramentas na súa man para poder facelo.

Xa está ben de compadreo cas empresas, de palabras ocas e de representar ante os medios de comunicación un papel de Alcalde cumplidor que en realidade NON CUMPLE

Novos vertidos