martes, 15 de junio de 2010

POLAS ELECCIÓNS, ONDE O ALCALDE DIXO DIGO AGORA DI DIEGO


POBRA.- 14/06/10.- Estamos perplexos ca forma de actuar do goberno municipal da Pobra. O último xoves de maio tivemos un Pleno no que os socialistas solicitabamos que se arranxaran os accesos a praia da Mercé, facendo para elo as xestións necesarias para a obtención dos permisos pertinentes. Pedíamos accesos duradeiros e con larga vida útil.
Hai pouco máis de 15 días o PP da Pobra votaba en contra desta proposta, argumentando o seu voceiro que xa o Alcalde falara cos veciños.
É propio dun Alcalde que reciba e escoite aos veciños pero tamén é necesario que informe a corporación Municipal das actuacións que están a levar a cabo, tendo en conta que o Pleno é o órgano de máxima representación política dos cidadáns. Consideramos que a forma de actuar do Sr. Isaac é propia dos caciques impoñendo o control absoluto e abusando do seu poder e autoridade.
Esta cuestión parece que o Partido Popular da Pobra lle importa pouco caendo sempre na incoherencia e no nulo respecto aos veciños a través dos seus representantes.
Estamos a día 14 de xuño e arranxaron minimamente os accesos que lle solicitabamos cando hai uns días votaban en contra dese arranxo. Descoñecemos a procedencia dos fondos utilizados para esta obra, si solicitaron e obtiveron os permisos de Costas, cando hai pouco tempo o argumento que utilizaba o Sr. Alcalde cando os veciños requirían a súa atención, era precisamente que esta actuación estaba no dominio de Costas.
Debido a opacidade e o despotismo utilizado polo Sr. Isaac descoñecemos si xa finalizou esta actuación porque para os veciños e para nós está incompleta. Falta
• que se pavimente a estrada que une a AC-305 ca punta da Mercé, (está esnaquizada e intransitable).
• que se fagan uns muros de contención nas escaleiras de acceso a praia, (cando chova un pouco quedarán completamente aterradas).
• Que se recupere o tránsito polo camiño que vai dende o pazo da Mercé ata a punta da Mercé, sen deixar nas mans privadas ningunha negociación ca Demarcación de Costas do Estado. Recuperar os camiños públicos é unha cuestión que atinxe a Administración.