lunes, 26 de enero de 2015

MOCIÓN SOLICITANDO ARRANXO DO CAMIÑO QUE COMUNICA A MIRANDELA CO POLÍGONO DA TOMADA


Mª Teresa García Guillán, concelleira do PSdeG-PSOE da Pobra do Caramiñal, integrada no Grupo Mixto, ao abeiro do disposto no art. 97.3 do R.O.F., para o seu debate na vindeira sesión plenaria, presenta ó Pleno unha moción solicitando o arranxo do camiño que comunica o Polígono da Tomada ca Mirandela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os camiños públicos son bens de uso e dominio público. É competencia municipal mantelos en bo estado de conservación sexan vías urbanas ou rurais.
Todo camiño cunha superficie de terra natural ou zahorra sufre continuamente os problemas que lle provocan as condicións atmosféricas, en particular os efectos da auga sobre o chan, e que provocan unha rápida dexeneración do firme, da base, do camiño.
O exceso de auga sobre o chan xera a aparición de barro, de buratos, que dificultan o tránsito. Tamén a sequidade, a insolación, xeran problemas graves para circular, xa que a aparición de nubes de po dificulta e pon en risco a seguridade do tránsito por estas vías públicas.
O camiño que comunica a Mirandela co Polígono da Tomada está tendo tráfico intenso, é usado por numerosas persoas con vivendas a máis de 2 quilómetros  da Mirandela, que acoden a traballar ao polígono ou ben é utilizado para acceder a autovía.
É certo que o acceso ao Polígono non permite o tránsito de vehículos pesados pero para os turismos permite unha mellor comunicación, evita dar longos rodeos pola Baiuca, pódese trasladar enfermos da zona con maior axilidade, para acceder ao hospital do Barbanza, ...
E por elo, que solicitamos que o Pleno adopte o seguinte

ACORDO

1º.- O goberno municipal fará unha actuación urxente de asfaltado do camiño  que comunica a Mirandela co Polígono da Tomada  co fin de mellorar as comunicacións dos veciños da zona da Pontella, Campiño, Pedriñas, Sobral, Xunqueiras, Mirandela, Paiomouro, Liñares. ....

A Pobra do Caramiñal, 13 de xaneiro de 2015.